Produkter

Vi väljer de bästa produkterna för dig och din anläggning!

Produkter

Vi arbetar med långa relationer och väljer produkter med kvalitet och de leverantörer vi har förtroende för. Allt annat är en dålig investering både för oss och för dig.

Mötestekniken är lika viktig som möbler och belysning och det är inte bara en teknisk lösning med ett antal produkter utan en upplevelse där funktion och design samspelar.

Idag finns det olika plattformar där tekniken ska kunna kommunicera med varandra och alla mötesrum ska kunna inkludera mötesrumsdeltagare på distans. Krav på ljud och bild kan se olika ut beroende på rummets utformning och användning. Det är viktigt att rummet är användarvänligt och ger företaget ett mervärde och att medarbetarna trivs i miljön.

Vi arbetar också mycket med att helhetsintrycket ska vara rent och snyggt och använder produkter som underlättar för att dölja kablar och ta bort sladdhärvor.

Vi har lång erfarenhet med små och stora referensjobb så väljer du oss som leverantör så väljer du trygghet och funktion till dina mötesrum.

Du kan också enkelt teckna ett support-& funktionsavtal med oss. Läs mer under tjänster.

Vi har nedan valt att specificera olika produktgrupper för att ge dig en inspirationsbank om vad vi kan hjälpa dig med.

Exempel på leverantörer och varumärken vi arbetar med

Vi säljer funktioner och där är valet av produkt är mer inriktat på funktion än på pris. Väljer du oss som leverantör väljer du trygghet och funktion till dina mötesplatser!