Våra tjänster

Möteslokaler med modern teknik

Tjänster

När det gäller nybyggnationer finns vi ofta med i projektledningen för att bistå med de speciella kunskaper vi har då det gäller utformningen av konferenslokaler och övriga mötesrum.

Tillsammans med arkitekter och inredare skapar vi levande och funktionella mötesrum med all den tekniska lösning som kunden efterfrågat, utan att göra ingrepp på design och miljö. Ju tidigare vi kommer med i projektet, desto bättre för beställaren. Att bygga först och fråga sedan, innebär ofta att man får bila upp kanaler i golv eller dra nya kabelrännor etc.

När vi kommer till dig för att diskutera hur du vill använda ditt konferensrum, så fotograferar vi rummet, mäter upp avstånd och ritar in vårt förslag av utrustning direkt på fotografiet. Du kan då se hur det kommer att se ut med den lösning som vi föreslår.

Du får samtidigt en offert baserad på den utrustning du ser på bilden. Väljer du bort något ur utrustningen, så tar vi bort detta ur bilden också.
Bild och offert går hand i hand genom hela arbetet, du ser vad du får!

Projektering

Erfarenhetsmässigt är det bättre ju tidigare i ett projekt vi kommer in. Då kan vi samordna med arkitekter, elektriker och andra underentreprenörer.

Vi utför alltid en behovsanalys för att se vad du som kund vill uppnå med investeringen. Samtidigt gör vi en inventering av befintlig utrustning för att se om något kan integreras i projektet.

Vid teknikvalet tar vi hänsyn till vilken teknik som uppfyller era behov bäst. Vi bestämmer tillsammans materialval och utförande om tex tekniken ska integreras i en miljö, i ett konferensbord eller AV-vägg. Vi tar även hänsyn till belysning.
Sedan brukar vi visualisera vårt förslag så att du får en bild över hur det kommer att se ut.

Slutligen fastställer vi projektering där vi bestämmer när, var, och vad som skall utföras. Givetvis tar vi ansvar till gällande lagar och regler när vi utför ett projekt hos er.

Vi hjälper också till med konsultering för slutkund och föreskrivande led.

Installation

Våra tekniker har mångårig erfarenhet av installation av teknik i såväl konferensrum som hörsalar. Vi utför installation, montering, konfigurering och driftsättning av all den utrustning som ingår i projektet.

Våra kunder sätter stort värde på vår kompetens och vi går regelbundet på kurser och fortbildningar för att hålla oss uppdaterade med senaste tekniken och systemen. Detta gör att vi kan garantera dig hög kvalitet på våra arbeten och även ge den där lilla extra servicen. Dessutom lämnar vi 5 års kvalitetssäkring.

Vårt motto är att kablar inte skall synas. Vid utförd installation ska allt ska vara snyggt och städat och du ska känna dig trygg med oss som leverantör.

Programmering

Vi utför programmering av styrsystem på både nya och befintliga system.

Användarvänligheten är oerhört viktig och vi ägnar mycket tid för att funktion och driftsäkerhet ska gå hand i hand och du ska känna dig trygg med din utrustning. Tillsammans med dig kommer vi fram till vilka önskemål ni har för ert skräddarsydda system.

Vi har egna certifierade Crestron programmerare med gedigen kompetens som även kan programmera andra styrsystem.

Finansiering

Du kan välja att hyra din utrustning istället för att köpa den.

Genom våra finansieringspartners kan du hyra din AV-teknik och fördelar då din kostnad över en tidsperiod som är bestämd. Under avtalstiden kan du också förändra eller uppgradera din utrustning, vilken gör att du alltid har en uppdaterad teknik.

Fördelen är också att du inte binder ditt rörelsekapital eller låser kreditutrymmet , vilket då bidrar till bättre likviditet i företaget. Kontraktstiden speglar också den ekonomiska livslängden på ett optimalt sätt och kostnaden är 100% avdragsgill. Ibland kan beslutsprocessen också vara kortare vid hyra.

AV-teknik som tjänst är en flexibel lösning då den tillåter dig att anpassa kostnaderna efter förändringar i företaget och i omvärlden.

Efter avtalstidens slut får du ett val där du fritt kan välja om du vill returnera eller förlänga hyran av utrustningen. Du kan också välja att köpa loss den till marknadsvärde.

Ett support- & serviceavtal innebär trygghet

Du kan teckna ett service- & underhållsavtal med oss som innebär att vi går igenom och underhåller din utrustning och du kan fokusera helt på ditt arbete. Detta innebär också att du värdesäkrar din investering.

Med avtalet skyddar du dig mot oönskade och kostsamma driftstopp och är ett enkelt sätt att spara både tid och pengar.

En kvalificerad servicetekniker besöker dig och genomför en noggrann genomgång av din teknik. Du får i samband med besöket ett serviceprotokoll med aktuell status på utrustningen.

Avtalet utformas enligt dina specifika behov och önskemål för att passa just din verksamhet. Skulle det uppstå akuta problem får du tillgång till en av våra supporttekniker.

Bland våra nöjda kunder finns: