Kvalitetspolicy RA AV-Partner

Företaget följer lagar och förordningar. Vi ska vara en professionell leverantör och att se till att hålla vad vi har kommit överens med kunden om, från första kontakt till utfört arbete.

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra sina presentationer, genom att göra anpassade manualer som tydligt informerar om hur man använder utrustningen.

Våra medarbetare har hög kompetens och utbildas fortlöpande inom olika områden.

Vi försöker ständigt förbättra val av produkter/leverantörer som en naturlig del av verksamheten så att bästa slutprodukt levereras.

Vi tar ansvar för våra arbeten, installationer och ser till att hålla en hög
support- och servicenivå. Det ska vara tryggt för kunden att välja oss som leverantör.

RA Copy´s kvalitetssäkring och egenkontroll

Under ett projekt arbetar företaget efter att

Uppsatta rutiner för egenkontroll följs.
Stämma av att funktionen i respektive lokal överensstämmer med funktionsbeskrivningen angiven i anbudet/överenskommelsen.
Belastningsprov av infästningar i väggar och tak görs kontinuerligt för att säkerställa hållfasthet.
Förbindelseprov görs för att säkerhetsställa att ledningarna/ kablarna, uttag är hela och att för att säkerställa färdiga anslutningar. Resultatet redovisas i protokoll.
Inmätningar görs kontinuerligt av hörslingor, ljudanläggningar och videosystem.
Korrekturläsning av manualer, märkning, övrig dokumentation, samt text och grafik i styrsystem görs.
Se till att handhavande personal får den dokumentation och genomgång av utrustningen som är överenskommen.
Stämma av att funktionerna i styrsystemet motsvarar önskemål och krav. Testkörning av olika scenarion görs under installationens uppbyggnad.
Kontrollera att tillfredställande ventilation finns i AV-rack och liknande skåp.
Stämma av att erhållna ritningar mot pågående installation och avlämningspunkter från andra entreprenörer efterföljs.
Göra avstämningar/bevakningar av installationsläge och se till att den följer tidplanen, veckovis.
Kontrollera att märkning, relationshandlingar och funktionsknappar överensstämmer då vi lämnar support på installerad utrustning.
Bevaka så att beställningssedeln till leverantör följs och att orderbekräftelse med leveransdatum finns så att logistiken för leveranser underlättas och flyter utan fördröjningar.
Upprättad dagbok fylls i av berörd personal.