Miljöpolicy

Företaget följer lagar och förordningar.

Företaget arbetar efter att hushålla med energi, kemiska produkter och råvaror i vår dagliga verksamhet.

Vi väljer våra leverantörer med hänsyn tagen till miljövänliga alternativ.

Vid möten med leverantörer försöker vi styra dessa till videokonferens eller telefonkonferens för att minska på utsläpp vid resande.

Vid val av transportör väljer vi den som har uttalad miljöpolicy.

Vi försöker minska pappersförbrukningen och i möjligaste mån använda dubbelsidig utskrift.

Vi ser det som en naturlig del av den dagliga verksamheten att källsortera avfall som;

  • Lysrör
  • Tonerkassetter och färgpatroner
  • Batterier
  • Kemikalier och färgrester
  • Elektronik
  • Papper
  • Övrigt brännbart material