Sony TEOS

Lösningen som skapar smidiga och effektiva hjälpmedel för arbetsplatser.

I vårt dagliga arbete har tid blivit en alltmer värdefull tillgång. All tid som vi ödslar för att teknik inte fungerar vid möten, hantering av enheter, hitta tillgängliga mötesrum, samt svårigheten att skapa en ihållande och effektiv kommunikation har negativ påverkan på vårt jobb och trivsel. Sony har under många år tillsammans med kunder utvecklat en lösning, TEOS, som tar hand om alla dessa problem.

Exempel på leverantörer och varumärken vi arbetar med

Vi säljer funktioner och där är valet av produkt är mer inriktat på funktion än på pris. Väljer du oss som leverantör väljer du trygghet och funktion till dina mötesplatser!