Auto check in för besökare där anställd får sms/mail när besökaren anlänt.
Kan kopplas till etikettskrivare för besökstag.

Kontakta oss för mer information