Kabelhantering - Cable Management

Vi hjälper dig att ta bort de två värsta energitjuvarna, teknikstrul och kabeltrassel!

För att undvika kabeltrassel vilket förutom bryderi och frustration för användaren, skapar ansamling av damm och smuts, försvårar städning, risk för antändning utför vi kabelsanering.

Detta gör vi såväl vid nyinstallation samt i befintlig mötes- och kontorsmiljö.

I mötesrum-/miljöer innebär detta att kablage döljs och installeras fast. Endast kablage för användaren är åtkomligt.

I arbetsmiljö med arbetsplatser innebär detta fasta uttag för el-försörjning samt laddning av önskade enheter.

För Mötesrum-/miljöer samt Arbetsmiljö-arbetsplatser ingår även signalhantering via hub-/switcher med strömförsörjning av anslutenen källa.

Generellt inga lösa el-skarvdosor. Minsta möjliga kablage.

Vi kallar detta Cable Management!

Hur kan vi hjälpa er?

Exempel på leverantörer och varumärken vi arbetar med

Vi säljer funktioner och där är valet av produkt är mer inriktat på funktion än på pris. Väljer du oss som leverantör väljer du trygghet och funktion till dina mötesplatser!