Distansmöten

Vi har ställt om från att självklart arbeta på kontoret till att idag lika självklart arbeta på distans. Distansarbetet i Sverige har ökat med hela 400% sedan i februari 2020 – från 14 % till 60 %.

Det nya arbetssättet skapar utmaningar och möjligheter både för anställda och företag. Det kan innebära minskad stress, högre livskvalitet och bättre möjlighet att förena arbetsliv med privatliv. Företagen kan rekrytera kompetens från hela världen samt minska resekostnader och kontorskostnader.

Den avgörande framgångsfaktorn är att få till rätt mix mellan det fysiska kontoret och hemkontoret, så att inte bara effektivitet utan också innovation, utveckling, social samvaro och teamkänsla säkerställs.

De interna avstämningsmötena men även externa möten har ersatts av sk hybridmöten där man vill ha interaktion mellan deltagarna i det digitala mötesrummet. Vi har också blivit mer medvetna om vikten av att ha rätt teknisk utrustning för att dessa möten ska bli kreativa och positiva.

För att möta det ökade behovet av snabba och smidiga avstämningar väljer många företag att gå över till mindre och fler mötesrum, som utrustas med enkel och användarvänlig utrustning för videokonferenssamtal – en del kallar det för Huddle Rooms. Andra utrustar större konferensrum för att kunna bibehålla säkerheten med att hålla avstånd. Gemensamt oavsett storleken på mötesrum är att alltid ha färdigkonfigurerade lösningar så att ni slipper fundera över olika utrustningar, adaptrar och anslutningar. Ni sparar både tid och energi för såväl mötesdeltagare som för hela företaget. 10% av all mötestid ägnas åt problem med tekniken, dessutom går produktiviteten för mötet ner.

Många företag håller även webinars eller sänder via livestream. Kravet på den professionella miljön är stor där ljus, ljud och bild ska ge den bästa upplevelsen. Även de som kopplat upp sig för att delta måste ha rätt bild & ljud för att få ut det bästa av föreläsningen.

Varför inte ha en egen studio i ett av mötesrummen där ni kan spela in/sända från?

Det står idag klart att den värld som möter oss på andra sidan pandemin är en annan än den vi lämnade.

Vi har många års erfarenhet av denna mötesteknik, långt innan pandemins intåg och hjälper dig gärna med val av utrustning som alla på ett enkelt sätt ska kunna använda.

Tips för bättre digitala möten (pdf)

 

Exempel på leverantörer och varumärken vi arbetar med

Vi säljer funktioner och där är valet av produkt är mer inriktat på funktion än på pris. Väljer du oss som leverantör väljer du trygghet och funktion till dina mötesplatser!