Össur Nordic

Högkvalitativ och användarvänlig AV-miljö

Kompletta tekniska lösningar för Össur Nordic

Össur Nordic med sitt kontor i Silverdal, Stockholm flyttade till nya anpassade lokaler i Kista med ett klart syfte att detta kontor skulle vara ett ”landmärke” för övriga kontor.

RA AV-partner fick uppdraget att fullfölja Össurs vision att skapa en högkvalitativ och användarvänlig AV-miljö att mötas och arbeta i. Vidare skapades enhetlig standard att kunna tillämpa för Össur Nordics övriga kontor i Sverige och Norden. Detta också som ett led i att uppnå god drifts- och investeringsekonomi.

Projektet utfördes i nära samarbete med personal från IT- och HR samt arkitekter och fastighetsägaren.

TeamOlmed med ortopedkliniker och butiker i Sverige ingår också i Össur Nordic.

För TeamOlmed skapar vi också standard för användarvänlighet och driftsäkerhet över hela Sverige.

 

Så här gjorde vi

Syftet med anpassningen av de nya lokalerna var att kombinera användarvänlighet med en hög teknisk kvalitet. Både för möten och dagligt arbete.
  • Förstudie och behovsanalys

    RA AV-partner har under hela projektet arbetat i nära samarbete med personal från IT- och HR samt arkitekter och fastighetsägaren.
  • Installation och tekniska lösningar

    Inredning anpassad efter AV-utrustning och funktion enligt kundens önskemål. System för bokning av mötesrum, kabelsanering m.m

RA AV-partner fick i uppdrag att skapa en högkvalitativ och användarvänlig AV-miljö att mötas och arbeta i. En enhetlig standard att kunna tillämpa för våra övriga kontor i Sverige och Norden.

Össur Nordic

Bland våra nöjda kunder finns: