Videovägg

En videovägg är en stor visuell yta som består av flera bildskärmar som kan visa allt från en stor bild över alla, till en unik bild på varje skärm eller andra kombinationer.

Variationsmöjligheterna är mycket stora. Syftet med att använda sig av en videovägg kan vara att du vill kunna fånga besökares uppmärksamhet i företagets entré, vill skapa god överblick i kontrollrummet eller kunna övervaka företagets olika lokaler.

Bildvisning på en videovägg ger ett starkt intryck när du vill förmedla ett budskap, externt såväl som internt.

Vi kan bygga din videovägg med skärmar från bla Sony, Panasonic, Samsung, LG och Barco.

 
Kontakta oss för mer information

 

Välvd skärmvägg i hörsal