Digital signage

Digital Signage eller digital skyltning är ett sätt att sprida reklam, marknadsföring, underhållning och information.

Innehållet kan snabbt och enkelt bytas ut och anpassas efter målgrupp och miljö.

Vi kan erbjuda både enkla lösningar och mer avancerade upplägg beroende på ditt behov.

Användningsområden:

 • Offentliga miljöer, kommuner och turism
 • Kontor & Reception
 • Hotell- och Konferensanläggningar
 • Butiker & Köpcentrum
 • Reseindustrin
 • Fastighetsbolag
 • Skolor och utbildning
 • Sportarenor & Event
 • Fastighetsmäklare
 • Sjukhus, Hälsovård & Äldreboende
 • Fastighetsägare
 • Väntrum & Kösystem

Fabege har satt upp digitala skyltar i sin entré där varje hyresgäst syns tydligt och besökarna kan enkelt hitta dit de ska. Vill fastighetsägaren sedan lägga in underhållsinfo av fastigheten eller tider för kollektivtrafik så kan de enkelt göra det.

Kontakta oss för mer information